مدافعان

وای بر شما که زبانتان از داعش خطرناکتر است. آن‌ها که می‌گویند مدافعان حرم پول می‌گیرند، حاضرند گلوله بخورند؟ مدافعان حرم چقدر پول میگیرند؟! ماجرای حقوق 20 میلیونی مدافعان حرم چیست؟! یک قطره از خون چند ریال؟ می گویند رقم های سنگین می گیرند و به سوریه می روند. اصلا گیریم هم که بگیرند گوارای وجودشان، هموطن پر حاشیه، دو برابر آن چیزی که در ذهنت داری و با زبانت جار میزنی را اگر به تو بدهند حاضری بروی؟ حاضری فقط یک صبح تا ظهر جانت را به خطر بیاندازی؟ اصلا شهید جواد الله کرم رو می شناسی؟

منبع اصلی مطلب : کلاس ششمی ها ،رسالت نظرآباد
برچسب ها : مدافعان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دلنوشته بسیجی مدافع حرم یگان ویژه فاتحین "گردان شهادت"